Condicións xeráisde venta

As relacións entre a empresa de JORGE VÁZQUEZ ÁLVAREZ (en diante Mascoguau) e os seus clientes (en adelante no documento “o Cliente”) ríxense polas condicións xerais de venda como están definidas neste. apartado e aplicarase ao conxunto de vendas e prestacións de servizos realizados mediante a nosa páxina web mascoguau.gal, así como aquelas recibidas por outros medios (fax, correo electrónico, correo, teléfono…).

Pedidos

Todo pedido realizado a través desta web supón a aceptación expresa e sen reservas por parte do Cliente das presentes condicións xerais de venda.

Os pedidos “pago fácil” son cursados mediante a nosa web mascoguau.gal

Cada vez que o Cliente merque algún dos servizos de pago fácil  enviaráselle un correo electrónico de confirmación de recepción de pedido. 

Mascoguau esfórzase por manter o acceso á páxina web as 24 horas; de todas as formas, non se le poderá facer responsable no caso de interrupción do servizo, sobre todo por razóns de mantemento ou de problemas técnicos. O Cliente declara coñecer os límites técnicos relacionados coas tecnoloxías de Internet, especialmente a parte preocupante na consulta de informacións, o envío de arquivos e os riscos particulares desta tecnoloxía.

Toda a anulación do pedido non será posible sen a aceptación de Mascoguau, e será confirmada por escrito neste caso mediante un correo electrónico.

Prezos

Os prezos de venda marcados na páxina web de Mascoguau son válidos ata unha nova aparición, anulando as condicións anteriores. Os prezos poden ser modificados sen previo aviso. En ese momento os vixentes son os publicados en mascoguau.gal.

Os prezos serán facturados sobre a tarifa en vigor no momento do pedido, os prezos están expresados en euros e co IVA correspondente.

Formas de pago

O pago polo servizo de “pago fácil” será a través de “tarxeta bancaria”.

Resaltar que os titulares das tarxetas son os responsables das transaccións que se producen ao realizar o pedido.

Facturación

Para cada un dos seus pedidos emitirá unha factura que conterá todos os detalles necesarios para a súa xestión.

Reclamacións

Toda reclamación acerca do servizo contratado con Mascoguau poderá ser notificada por correo a club@mascoguau.gal

Devolucións, cancelacións e reembolsos

Non se admiten neste caso, devolucións, cancelacións ou reembolsos dos pedidos “pago fácil” que se efectuén na páxina web de Mascoguau. De todos os xeitos, o Cliente poderase poñer en contacto para tratar este tema con Mascoguau, empregando os canles ordinarios que poñemos á súa disposición: club@mascoguau.gal666 25 57 55.

Seguridade

Convén destacar que a web mascoguau.gal dispón de certificado SSL, garantindo así que os pedidos sempre se poida realizar de forma segura. Neste sentido, os datos das tarxetas de crédito introdúcense sempre nunha páxina segura, e se transfieren mediante a tecnoloxía SSL.

Scroll ao inicio
Skip to content